torsdag 13 juni 2013

10 juni: Att vattna eller inte vattna, det är frågan

Vi har fullt sjå att rensa ogräs, gallra, plantera ut avhärdade växter, bygga mer bönställningar. Det har inte regnat ordentligt på mycket länge. Några vattnar.

Nils samlar oss och berättar om vattning.
Vattna när du sår och när du planterar ut. Ser det utplanterade lite ledset ut, vattna igen. Men gå inte och småvattna. Växternas rötter letar sig då mot ytan och växterna blir beroende av ditt vattnande. Viktigt är också att komma igång och så när "vårmusten" finns kvar i jorden.

Gräv eller stick ner handen i jorden och känn. Ofta är det fuktigt bara några centimeter under ytan även om det var länge sedan det regnade. Potatis behöver i princip aldrig vattnas. Även en liten morotsplanta är tuffare än du tror. Ser den inte vissen ut behöver den absolut inte vattnas.

Vattna när det regnar. När det regnar "öppnar sig jorden" och vattnet får lättare att tränga ner. Använd gärna en vattenmätare. För att växterna ska få sig en rotblöta behövs ungefär 30 mm regn. Regnar det 10 mm, vattna så det motsvarar 20 mm till. För att spara på vatten kan du koncentrera vattningen till raderna/plantorna, annars går det lätt 20-30 liter per kvadratmeter. Kratta efter regn för att behålla fukten i jorden och bryta de kapillärkrafter som annars drar upp vattnet mot ytan.

I stadsodlingskurden lär vi oss några olika metoder för odling. Med Nils odlar vi med radhacka och täcker inte odlingarna. För att minska ditt behov av att vattna kan du täcka dina odlingar. Det gör vi där vi odlar med Karin Jansson. På Fobos hemsida har Karin Jansson skrivit en sammanställning över allt du inte behöver göra i trädgården om du följer Börje Renstams odlingsfilosofi. Det sista rådet är min favorit.

Vad man inte behöver göra i trädgården (enligt Börje Renstam):

  • Den som använder täckodling och urin behöver inte köpa gödsel.
  • Man behöver inte vara rädd för att använda löv i trädgården. De ger mat till maskarna som omvandlar löven till växtnäring.
  • Man behöver inte gräva i trädgården. En täckodlad jord luckras av maskarnas gångar.
  • En täckodlad mark behöver inte kalkas.
  • Täckodlad mark behöver sällan vattnas och kan inte vattnas med spridare.
  • Den som använder trädgårdsavfallet till direktkompostering på marken behöver inte en trädgårdskompost.
  • En täckodlad mark är mindre känslig för sjukdomar och utarmning och man behöver inte följa ett traditionellt växelbruk.
  • Experimentera själv och tro inte på allt du läser!
/Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar