torsdag 13 juni 2013

14 juni: Ledarutveckling, steg 1 på Studiefrämjandet

Inför Ledarutvecklingsdagen har vi fått hemuppgifter och ska besvara frågor inom tre olika områden:
1. Bildning och utbildning Vad ligger i de olika begreppen? Vari ligger skillnaderna?
2. Studiecirkeln Deltagarnas förväntningar. Att tänka på. Fördela ordet.
3. Att tänka på som ledare Vad utmärker en bra ledare?
Ytterligare uppgifter tillkom under dagen. Det blev många och stundom livliga samtal vid borden när vi skulle komma diskutera i små gruppövningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar