lördag 26 april 2014

Studenter törstar efter omställning

AV VEM OCH FÖR VEM ÄR VÅR GEMENSAMMA MILJÖ SKAPAD? HUR KAN RUMMET ANVÄNDAS FÖR ATT IFRÅGASÄTTA NORMER OCH HUR KAN LANDSKAPSARKITEKTER BIDRA TILL ATT UNDERREPRESENTERADE GRUPPER SYNLIGGÖRS I STADEN?
Detta var frågeställningarna för Landskapsarkitekturdagen 2014 med titeln Claiming Landscapes.

Det är studenter som själva arrangerar dagen. Jag och min kollega Julia Linder deltog som mässutställare genom Ett Grönare Lund samt erbjöd en workshop. Temat för workshopen var omställning kopplat till stadsodling och demokrati. Över förväntan många workshopdeltagare, 31 stycken, mestadels studenter från Alnarp och Ulltuna samt några yrkesverksamma, bänkade sig sen fredagseftermiddag, ganska trötta och fyllda av intryck från dagens fyra föreläsare.

Vi samarbetade med de lokala initiativen No Mans Land och Alnarp Community som båda höll i varsin fråga i den Open Space-diskussion som utgjorde andra halvan av workshopen.

Den omedelbar feedbacken efteråt var att det ges alldeles för lite utrymme inom utbildningarna på landsbruksuniversitetet till denna typ av fördjupning och diskussion kring vad som är viktigt på riktigt.

Begreppen Omställning/Transition var inte helt bekant för alla. Men en enkel handuppräckning visade att nästan alla kände till de båda "omställningsbegreppen" peak oil och resiliens. Medvetenheten verkar ha spridit sig ordentligt på de två år sedan jag själv läste en kurs vid Alnarp och kände mig ganska ensam om att tala om detta.

Det känns som att det verkligen finns hopp om framtiden!
/Sara Nelson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar