måndag 13 oktober 2014

Varför behövs stadsodlingskursen?

Vi behöver ju mat! var mitt svar på frågan som ställdes av Folkbildningsrådet.

I växthuset satt årets kurs, lärare, representanter från föreningen Holma folkhögskola och från folkbildningsrådet och lunchade. Folkbildningsrådet var på besök för att skaffa underlag till beslut om att låta Holma blir folkhögksola på prov, eller något i den stilen. Jag skulle iväg på möte och hann bara att sticka inom kort för att säga att jag tycker kursen är viktig och lärarna bra.

När jag fick frågan varför så blev det lite kortslutning. Men Vi behöver ju mat! sa jag.

Här tänkte jag bli lite mer mångordig. Hjälp gärna till att fylla på med fler tankar.
Matpriserna följer oljepriserna.
Källa: www.oilprice.com

Peak oil. Oljetopp.
Källa: Cornucopia?

Vi behöver en omställning. 

Livsmedel är oljeberoende. Brist på billig olja, peak oil, gör maten dyrare. Vi kan inte fortsätta använda fossil olja om vi ska leva vidare på jordklotet - makthavare är eniga. En mängd olika lösningar för att producera livsmedel måste utvecklas. Kunskap om hur mat produceras ekologisk, kretsloppsanpassat utan fossil energi, konstgödning och besprutning med gifter behöver öka. "Ser man till oljebehovet har Sverige i själva verket en självförsörjningsgrad på 0%" (citat: Cornucopia?)

Den som har makt över livsmedelsförsörjningen har makt över människorna “Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control whole continents; who controls money can control the world.” Henry Kissinger, 1973

Folkbildningens betydelse är viktigare än någonsin "Oavsett vinnare i valet står alla nu inför uppgiften att förverkliga en hållbar framtid. Ingen har det enda svaret, allas insatser behövs. Vi kan alla lära av varandra i vår tids största folkbildningsutmaning – omställningen till hållbarhet." (Insändare undertecknad av sex studieförbund, Nerikes Annehanda 27 sept 2014.)

Kunskapsspridning.

Genom stadsodlingskursen skapas nya projekt och företag. Befintliga projekt ökar kvaliteten på sina odlingar. Skogsträdgård i Lund, Hemmets gröna vrå, Ett Grönare Lund …

Genom stadsodlingskursen skapar vi nätverk. Kursen blir en naturlig partner för utbyte av kontakter och kunskap. Kompetens överförs även till andra utanför odlingskretsar. Som exempel har vi guidat och haft skolklasser på besök, som odlat, skördat, tittat, smakat, luktat och känt. Naturskolans nätverk av pedagoger har guidats likaså. Ett nationellt stadsodlingsnätverk initierades med förslag från Lund.

Stadsodlingskursen i Lund medverkar till att sprida kunskap. Övriga odlare på Brunnshög får del av de kunskaper som kursdeltagarna får, även plantor. Denna blogg har besökts av 25 364 läsare. Alla kursdeltagarna väcker uppmärksamhet med sina kassar med grönsaker som transporteras på bussar och tåg i skördetid.

Hållbarhet på riktigt

Stadsodling handlar inte bara om odling. Det handlar också om att skapa delaktighet, att få människor att mötas och vara med och utveckla sina omgivningar. Demokrati. "Community gardening is 50 percent gardening and 100 percent community political action". (Adam Honigman i ACGA´s 2003 Community Greening Review)

Övrigt

Stadsodlingen i Lund har blivit ett utflyktsmål. Här studeras bland annat höns och årstidernas växlingar som avspeglas i grönsakerna som växer där.

Vi mår bra när vi odlar.
/Sara Nelson


Fler kommentarer

"Att kunna odla mat själv är en viktig beredskapsåtgärd i en allt mer orolig värld. Det är ju bara att lyssna på vilket nyhetsinslag på radion som helst. Det behövs inte mycket för att importvägar utifrån inte fungerar som de ska och en livsmedelsbrist kan uppstå. Och det moderna informationssamhället är sårbart samtidigt som det invaggar allmänheten i en känsla av att allting alltid kommer finnas tillgängligt på en knapptrycknings avstånd. En människa som kan odla själv har kontroll över sin tillvaro på ett helt annat sätt än den som inte kan odla. Detta är den viktigaste aspekten med att kunna odla själv enligt min åsikt. Sen finns många andra saker som t.ex. att det är bra för själen att odla och se saker växa fram, naturen är spa, terapi och förströelse för liten och stor! Att odla tillsammans är ett sätt att få olika sorters människor att lära känna varandra och utbyta erfarenheter."(Anna, kursdeltagare 2014)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar