onsdag 20 januari 2016

Odlingskurs på halvtid i Lund - Sök nu!

Jag vill varmt rekommendera folkhögskolekursen i stadsodling som startar nu i februari. Vi som skrev denna blogg gick pilotversionen av kursen 2013. Här är fotografier från odlingar och studiebesök.

Mer info finns på www.holmafolkhogskola.se.

Omfattning: Halvtid 29 februari till 10 november 2016.
Kursdagar: Måndagar samt onsdagar och/eller fredagar, ca kl 9-15.
Plats: Lund
Målgrupp: "Kursen riktar sig till dig som vill odla i stadsmiljö för husbehov eller för småskalig försäljning. Den förbereder också för att kunna arbeta med olika sociala odlingsprojekt, t.ex. skolträdgårdar, odling i rehabiliteringssyfte och visningsträdgårdar."

Vi som har gått kursen har varit i åldrarna 20-60 år. Många har tagit paus från andra studier och några har gått ner till deltid på sitt ordinarie jobb. 

"Kursen ger grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i odling av grönsaker, frukter och bär. De hantverksmässiga kunskaperna förenas med ett ekologiskt och socialt helhetsperspektiv. De olika odlingssätten sätts in i ett större sammanhang, med diskussioner kring uthållig livsmedelsproduktion, global och lokal försörjning. Resurshushållning, t.ex. användande av förnyelsebar energi, lokala resurser och kretslopp är aspekter som genomsyrar alla delar av kursen. I detta sammanhang används permakultur som ett planeringsredskap."

Det är en enorm lyx att ägna nästan ett helt år åt att få kunskaper och färdigheter som gör att du kan odla din egen mat, för försörjning, få umgås med trevliga människor och ha fingrarna i jorden och vara utomhus många timmar om dagen. I denna blogg kan du söka information om bl.a. frösådd, kompostering, ympning och vilda ätliga växter bland 169 inlägg som skrevs under kursens gång 2013.
 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar