fredag 10 januari 2014

10 jan Eko-odling och ekomat

Idag fick de nya på kursen en teoretisk genomgång som vi "gamlingar" redan hört. Stora delar av dagens föreläsning hittar vi på bloggen. Vad är ekologiskt? Vad kostar maten? och Är vi självförsörjande?

- När oljan blir för dyr försvinner dagens storskaliga jordbruk.
- Omställning kommer ske till mer småskaligt och arbetsintensivt jordbruk.
- Decentralisering och fokusering på lokala behov, mindre transporter, kretslopp, integrerat med boskapsskötsel.

Klicka här och få Jordbruksverkets svar på frågan om självförsörjningSå här förtydligar bloggaren Cornucopia att det står till. "Vid elavbrott står 80% av hushållen utan mat inom 4 dygn". Under 90-talet fanns matlager för krissituationer men idag är det upp till den enskilde medborgaren att ha reservlager.

Forskaren Folke Günther har räknat på hur mycket energi det går åt i ett genomsnittshushåll för mat, transporter och boende. Folke konstaterar att det det gör större skillnad att lägga om matvanorna än att tilläggsisolera huset. Klicka här för att se hela diagrammet och läs artikeln.

Det blev en ganska stor diskussion kring självförsörjning och hur vi ställer om till mindre fossilberoende jordbruk. Här några inspiratörer:

Margareta Magnusson i Kramfors odlar ekologiskt utan tillskott från djurgödsel. Margareta är för detta forskare på SLU som kommit fram till många intressanta rön, bland annat att odlingsmark som gröngödslas normalt sett inte behöver kalkas.

Nyttogården odlar ekologiskt i liten skala. Niklas Markie började odla till sig själv och fann tio "medproducenter" eller prenumeranter som betalar 500 kr per månad för att få lokal och ekologisk mat. Niklas har även djur. Kan följas på Facebook.

Jag gillar även Skillandens trädgård som för sig själv och följare visat att det går att försörja en familj med det mesta i grönsaksväg i över ett halvår i en vanlig villaträdgård på 350 kvadratmeter. I snitt en timme om dagen beräknar Sara Bäckmo att hon lägger på trädgården. Utöver trädgårdstid så går det åt "tänktid och planering". Kan följas på Facebook. Sara Bäckmo går även att höra på radions P4 sommartid.

Till lunch kom vår kursbäbis Idril med sin mamma Elin! Idril fick vara med på sin första föreläsning (första utanför magen) där Mats Andersson från Österlens folkhögskola berättade om Hawaii och hur ursprungsbefolkningen där organiserade sina odlingar förr. Idag är Hawaii beroende av matimport till 97%. Odlingskurser och kunskaper om hur de odlat förr, då öriket försörjde 800 000 invånare, har blivit väldigt populärt bland unga. Hawaii ligger 6,5 timmar med flyg från San Fransisco alternativt 7 timmar från Japan. Smart drag att vilja bli lite mer självförsörjande.

Själv har jag skissat på en siffra från några studenter på SLU Ulltuna (Länk till rapporten letar jag efter. Tipsa gärna!) som räknat ut att med vegankost så klarar en person sin livsmedelsförsörjning på ca 800 kvadratmeter per person. (Till detta kan räknas mat från betesdjur, kyckling och fisk som ej behöver konkurrera med odlingmark.) Som medelkonsument med mjölk och kött på tallriken  krävs ca 5000 kvadratmeter per person.

För att försörja alla lundabor med vegankost så skulle odlingsmarken inom en radie på 5 kilometer från Lunds centrum räcka. Promenad- och cykelbart! Men med "vanlig" kost (den yttre streckade linjen) så är vi inne och naggar på marken som tillhör bland annat Malmö, Dalby, Staffanstorp och Eslöv.

Jag är med i Omställning Sverige. Det är ett nätverk för oss som tar lokala omställningsinitiativ för att möta de utmaningar som oljetopp och klimatförändring ställer oss inför. Där kan även du gå med.
/Sara

PS. Fotografier kommer från hemsidor eller Facebook vars sidor jag har länkat till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar