torsdag 23 januari 2014

23 jan Emmas projekt på Kulturens Östarp

Foto: Kulturens Östarp, från gotlandsruss.ifokus.se
Emma vill bolla idéer med oss och berättar hur långt hon har kommit kring sitt arbete på Kulturens Östarp. Hon har fått anställning som gårds-nånting(?) 2014 och söker input till sina tankar för hur hon ska gå tillväga detta år.

Emmas ansvar är i första hand djuren på Kulturens Östarp, att de får mat och att stängsling håller. Odling intresserar henne och hon kommer att arbeta med jorden, trädgården och åkern i den mån det går och hinns med.

Emma får bland annat tips om olika ställen att hitta frö: Nordgen, Allkorn och Fröföreningen Sesam. Vi diskuterar även den romantiserade bilden av det äldre jordbruket och hur en jordbrukare influerad av permakultur skulle ha gjort annorlunda. Dessutom är det tydligt att jordbruk och skogsbruk hade klar koppling i det tidiga jordbruket och att de på 1800-talet och början av 1900-talet, med sina kunskaper, tog till vara på platsen förutsättningar med vattendrag, fuktiga torvmossar o.s.v.

Det är mycket som bollas som inte återges här. Något jag fastnade för var historien om Färsingehästen. För hundra år sedan fanns småhästar, färsing (från Färs härad) som systematiskt har styrts bort genom att inte låta avlas vidare. Idag är gotlandsruss de som ligger närmast de gamla hästsorterna.

Apropå de fina ängarna runt Kulturens Östarp så upprepades vid studiebesöket i december: Äng är åkers moder. Ängen ger bete, som ger djuren mat, som ger näring till jorden, som ger näring till växterna (som ger mat till människorna).

Äng är åkers moder var en av de första föreläsningarna vi hade 11 mars 2013.

Jag blir sugen på att hälsa på Emma till sommaren!
/Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar