måndag 2 december 2013

29 nov Hållbarhetspsykologi

Vi måste börja att inse att det som är hälsosamt och skapar harmoni hos människor även skapar hälsa och harmoni i natur och ekosystem. Vi hör samman i naturen, vi är helt beroende av naturen, vi är en del av naturen - vi är natur!

Citatet ovan kommer från inledningen av Annika Tibblins gästföreläsning. Annika har grundat begreppet Hållbarhetspsykologi och startat Hållbarhetspsykologiföreningen. Hon delade tankar med kursen under tre timmar. Vi ville gärna fortsätta att prata. Här kan du läsa uppsatsen Stress, Over-consumption and Climate change som ligger bakom föreläsningen.

Dagens föreläsning lade fokus på anknytningsteori. Men underlaget kan anpassas för att användas i fortbildning av exempelvis företagsledare, stadsutvecklare eller skolpersonal.

Anknytning grundas i trygga relationer. Alla kan medverka till att skapa trygga relationer! Nedan något vi kan använda oss av i vardagen:
  • Ögonkontakt och positiv, tydlig och konstruktiv kommunikation 
  • Respektfull kroppskontakt 
  • Informera, medvetandegöra, inspirera 
  • Det behövs tid och kontinuitet (2-5 år) för anknytningsrelationer. Odelad uppmärksamhet och känsla av närhet och trygghet är en förutsättning. 
  • Lyssna och var lyhörd för den andres signaler och behov av att tolka signalerna och svara på behoven adekvat och pålitligt. 
  • Acceptans, att känna sig accepterad och respekterad – människan är ett ”socialt djur” och självkänsla & självaktning är i stor utsträckning beroende av att känna sig accepterad, respekterad och sedd. 
  • Ett respektfullt bemötande gentemot en person präglas inte av ensidighet eller dominans. Där måste finnas öppenhet, vilja att lyssna och ta emot. 
  • Ömsesidig dialog, samarbete och delaktighet. 
  • Tillgänglighet – fysisk, känslomässig och mental närvaro.
  • Förutsägbarhet i processen och tydliga förväntningar. (inte exempelvis omorganieringar hela tiden)
Föreningen för hållbarhetpsykologi finns även på Facebook där du själv kan gå in och bolla tankar i ämnet!

Läs en reflektion av föredraget skriven av Charlotte på Hemmets Gröna Vrå (klicka HÄR).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar