måndag 21 oktober 2013

17 okt Vilda pollinatörer

Christine Sandström är biolog och forskningsassistent vid Lunds universitet. Idag är hon vår gästföreläsare och berättar om vilda pollinatörer. Vi hjälper henne sedan att göra fältet fint där hon ska så blommor. Där har vuxit potatis och vi skördar glatt trots ihärdigt smådugg.

Vi fascineras av de fina små djuren som vi får studera på nära håll. Christine berättar att de har dött själva, inte dödats.

Vad är en vild pollinatör?
I Sverige har vi en sorts tambi men vi har 300 olika sorters vildbin. Förutom bin så finns det bland annat fjärilar och flugor som kan pollinera blommor som räknas till vilda pollinatörer.

Varför ska vi som odlar gynna de vilda pollinatörerna?
Vissa växter självpollinerar sig eller har hjälp av vinden men väldigt många växter är beroende av att någon hjälper till med pollinering. Det räcker inte med ett besök av en pollinerare. En välpollinerad blomma ger vackrare, större och godare frukt. Tama bin i all ära, men de vilda bina  är tuffare (ger sig ut i ur och skur), flitigare och aktivia tidigare på sässongen än de tama bina. Dessutom har de koevolutionerat med växterna. Alla blommor har sina specialister på att pollinera just dessa och tambina kan helt enkelt inte klara av att pollinera alla, antingen på grund av deras storlek eller tungans längd.


Hur gynnar vi de vilda pollinaötrerna?
Vi får ingen sortlista över blommor att så och plantera utan lär oss tänka på att de trehundra sorters vilda bin som finns. Alla har olika långa tungor och är har olika kroppsform. Så det är bra att tänka att du har blommor i din trädgård med olika form, färg och doft. Framför allt är det blommor som är igång tidigt, från mars-april fram till juli som är aktuella. Sedan drar sig de vilda bina tillbaka. (Se mer tips nedan.)

Christines litteraturtips: 
Om ÄNG (och inte "äng"):
Det skånska kulturlandskapet, Naturskyddsföreningen i Skåne, 2002
Ängar, Jordbruksverket

Om vilda pollinatörer:
Humlor-alla Sveriges arter, så känner du igen dem i naturen - och i trädgården, Göran Holmström, Symposion 2007
Sveriges humlor - en fälthandbok, Bo Söderström och Entomologiska föreningen i Stockholm, 2013
Humlor i Sverige - 40 arter att älska och förundras över, Mossberg/Cederberg, Bonnier fakta, 2012
Svenska Fjärilar - en fälthandbok, Bo Söderström, A Bonniers förlag, 2006
Och istället för VÄXTLISTA (naturvårdsbiologens tips för att tänka själv och gynna så många arter av vilda pollinatörer som möjligt):
Både för "vilda" blommande växter och odlade gäller:
Det ska blomma hela säsongen, från mars till augusti med tyngdpunkt på maj, juni, juli och av många arter med olika form/utseende, färg och blomningstid.
Blommorna ska erbjuda pollen och/eller nektar. Hårt förädlade trädgårdsväxter (tänk ros med många kronblad och liknande) är mindre intressanta, kryddträdgårdens växter får däremot gärna gå i blom (likaså en enkelblommande ros med synlig krans av ståndare).Inga kommentarer:

Skicka en kommentar