torsdag 28 mars 2013

Stadsodling för matförsörjning

Stadsodling är hett i Sverige nu. Föredrag, tidningsartiklar, nya projekt och kurser. 
27 mars föreläste Björn Forsberg i Malmö, Stadsodling för matförsörjning.
Detroit garden Foto: Think Detroit
Björn Forsberg har upplevt både Detroit och Kuba. Trots dessa städers skilda politiska arena påvisar de markanta likheter. De har lyckats vända "kris till möjlighet". Med "de" menar Björn, folket! Förändringarna har sitt ursprung i "grassroots" rörelsen.
Detroit som har varit en symbol för det moderna bilsamhället lämnas nu åt sitt egna öde när GM stängt ner alla sina fabriker och hela staden numera gått i konkurs. 50% av befolkningen är arbetslös och svältproblemen mycket utbredda.
De svartasmedborgarrättsgrupp DBCFSN, med eldsjälen Malick i spetsen har lyckats få en hel park att odla i, och deras insatser och deras vilja slutar inte där. Det är ett pågående projekt som vill omfatta hela Detroit.
Miljögruppen Earthworks jobbar med liknade projekt, där de odlar mat till soppkök för de allra fattigaste , men även till medarbetarna och överskottet går till försäljning på lokala "farmers markets".
Myndigheterna som till en början varit skeptiska och avvisande har tvingats ompröva sin ställning.
I Detroit pågår just nu det Björn kallar en " kognitiv dissonans", i utkanten, som utgörs av mycket rika människor pågår "business as usual" och inne i stadskärnan ekar effekterna av en ohållbar samhällsstruktur med inte minst 65000 ödetomter! 
Organoponicos i Alamar Foto: ALOTINABOX.com
På Kuba skedde omställningen från intensiv industriell odling till ekologisk småskalig odling redan på 90-talet så deras modell är numera en beprövad sådan. En stadsodlingsmodell som vi alla borde ha som typexempel på vad en befolkning kan åstadkomma i en kris! Kubanerna kallar det "den speciella perioden" och vill helst inte prata om den. En kan tänka sig att det måste ha varit annat än gemytligt att behöva ställa om ett helt samhälle från en dag till en annan. Den genomsnittliga vuxna kubanen tappade under denna perioden 10 kg i vikt!
Jordbruket och bonden som hade haft en låg status, genomgick en omställning och fick högsta status i samhället. Doktorer, lärare, ingenjörer m.m. alla blev delaktiga i de sk. "Organoponicos" som drevs kooperativt och hade en tillhörande kiosk för försäljning av de grödor som producerades. Nämnvärd är stadsolingen i Alamar, enligt Eva Björklund som medarbetar i den Svensk Kubansk Föreningen.
Det var en mycket intressant föreläsning med en insatt publik som är engagerade i olika stadsodlingsprojekt här i Malmö!
Härligt att se att det händer!!
Plant some shit!
/Sofia

Anteckningarna är nedtecknade under föredrag. Fel och missar kan ha smugit sig in. Andra källor anger te.x. att den genomsnitliga viknedgången för kubaner under "den speciella perioden" var 6 kilo.

PS. Idag kl 19-21 Björn Forsberg Omställningens tid  Kastanjegatan 7 i Lund
I framtiden måste vi odla i städerna, Björn Forsberg intervjuas i Svenska Dagbladet juli 2012
Urban Food Growing in Havana, Cuba BBC's "Around the World in 80 Gardens" (8 min film)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar