fredag 3 maj 2013

3 maj Permakulturprinciper


”Jag skulle vara beredd att sitta några dagar i häktet”, säger en kurskamrat efter dagens föreläsning. Anna vill göra en fröaktion och får med sig en handfull kurskamrater. Det blir lätt engagerade diskussioner i samband med Karin Jansson föreläsningar. Idag kom vi in på ämnet matsäkerhet och frömonopol under föreläsningen om permakultur och nu har en aktionsgrupp bildats som planerar en fredlig manifestation för att sprida medvetenhet och kunskap. 

Före föreläsningen planerade vi våra aktiviteter under Stadsodlingdagarna i Lund 24-26 maj. Anmäl dej senast 7 maj om du vill säkra en plats under fredagen. På lördagen och söndagen går det bra att bara glida runt mellan olika inspirationsplatser.

 (kompletterar och snyggar till inlägget nedan lite senare ). 

Permkulturprinciper

Tidigare permakulturnlägg XX och XX

Grunden
1.     Observera!
2.     Bevara det som är bra
3.     Förstärka de som finns
4.     Introducera något nytt
5.     = individuella, lokala lösningar
                      Inga dogmer!

Naturlig jord = sol sauvage ”vild jord”
= behålla jordens naturliga bördighet
·      Undvika hård bearbetning, plöjning som är energikrävande och förstör naturlig bördighet. ”No till farming” kallas metoden att odla utan att plöja. Flera konventionella bönder i USA har slutat plöja. De sår istället på stubbåker. Dock använder de bekämpningsmedel för att spruta bort ogräs.)
·      Håll jorden täckt
·      Odla perenner
- mindre energi och arbete
- liknar naturen – woodland
- nötter/frukt eller säd? Varför började mänskligheten odla säd? Frågan kvarstår.

Mångfald
·      Mångfald av arter
·      Genetisk mångfald
·      Ekologisk mångfald
·      Kulturell mångfald

Ekologiska nischer
·      Tävlar inte om ljus, näring, pollinering, etc. (exempel växer den tidiga ramslöken i tät lövskog, före bladen spruckit ut. tex kor och får kan beta på samma mark för de äter inte samma. Vete och bönro kan samodlas.)
·      Två arter kan inte använda samma nisch
·      Näring ger minskad mångfald, bäst med lagom
·      Stabilitet
Se Hattsjohult.ekogardar.se

Mångfald av arter
·      7000 växter används som föda
·      men 90% av vår föda kommer från 20 växter (däribland majs, vete , ris, soja (genom köttdjur))
·      polykulturer mer stabila, använder olika nischer, klarar olika väder, mindre ogräs och sjukdomar
·      databas: Plants for a future
Genetisk mångfald
·      Nya sorter
- färre gener
- ger högre jämnare skörd
- mer utsatt för sjukdomar
·      Kultursorter
·      Stabilitet
·      Klarar olika väder, klimat, jordmåner etc.
·      Gamla sorter har stort antal gener
·      Genreserv
·      ¾ förlorat under 1900-talet
·      Nya lagar 

Smaken i grönsaker kommer bland annat från
·      mineraler och salter.
·      om det mognat
·      tätt, mycket vattnat ger vattningare smak
·      Det ger kraftigare smak.

Frölagstiftning är på väg att bli helt absurt där stora fröföretag skaffar sig större och större makt. Vi pratar om vad vi kan göra.
·      Skaffa mer kunskap – tex boken Jorden vi äter och (Karin tipsar)
·      Stötta föreningar som Sesam och Allkorn
·      Odla och bevara egna fröer.
·       
Programmet för odlad mångfald och den nordiska genbanken räcker inte.

På de konventionella åkrarna har vi jord som är konstgödslad och besprutad vilket gör att det finns för lite maskar, insekter och mikroorganismer

Förr hade vi slåtterängar. När höet slogs och togs bort så blev marken mager vilket gynnar(!) en stor och vid flora. Det ger också ett bete som är

Hampa (industrihampa mm) är en gröda som slår ut ogräs. Hampa är tillståndspliktig (sök via Länsstyrelsen) eftersom 0,2 % av … 15-20% … och areal.

Hampa har ingen marknad i Sverige nu – men det har framtidspotential.

Kläder och kuriosa
Henry Ford tillverkade bil av hampa både att bygga bil av och driva bilen.
Levis jeans
HempAge, Hempisfären, Hampvaruhuset, Stewart&Brown,
/Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar