måndag 15 april 2013

12 april Hundra procent bonde?


Frank är "hundra procent bonde" på SVT1 och DR.
Energislukande konstgödsel. 
Kemiska bekämpningsmedel.
Minskad bördighet. Låga mineralhalter.
Sänkta näringsvärden i maten. 

Vilket är det verkliga priset för maten vi äter?

Vid brytning av fosfor har i decennier kadmium följt med fosforn vilket inneburit att kadmium tillförts våra åkrar och våra livsmedel. Nya brytningar innehåller inte lika mycket kadmium men vi har redan fått in kadmium i samhället som går runt runt i kretsloppet. Kadmium ger njurskador och urkalkar skelett.  Det är på en nivå så det blir ett samhällsproblem med stora kostnader för sjukvård, njurskadade och brutna lårbenshalsar – förutom allt lidande.
Det är svårt att få bort kadmium eftersom kadmiumet roterar i kretsloppet.  Vi får även ett tillskott genom luftföroreningar.
Ska rekommendationer följas bör barn på tio kilo inte få i sig mer än 50-100 g sädesproduker per dag. Vad innebär det översatt till välling och gröt? 
Kemiska bekämpningsmedel används inte bara i jordbruket. Privatodlare använder ungefär en femtedel av Sveriges förbrukning, det vill säga 700 ton bekämpningsmedlel konsumeras av vanliga hushåll.
Maskiner gör jorden kompakt. Det övre lagret fixas till av maskiner, men under detta blir det väldigt kompakt.
Minskad bördighet. Låga mineralhalter.
Sänkta näringsvärden i maten. Har vi pratat om tidigare...

I år har bönderna haft det svårt med den sena våren. Linn berättar att det i förra veckan togs ett regeringsbeslut på att bönderna får lägga ut gödsel före tjälen släppt. Normalt sett gäller: "På grund av risken för läckage till vattendrag får varken handels- eller stallgödsel spridas på mark som är vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen." Finns det något samband med förorenat vatten i Lund?

Är vi självförsörjande i Sverige?
25% sa Björn. 50% brukar Karin säga, då det är den officiella siffran.
vete 100%
grönsaker 40%
frukt 3%
kött 70%
fisk 80%
mjölk 90-100%
Vi importerar 80% av kraftfodret till djuren, tex soja från Brasilien

Vi lägger 1500-2000 kr per person och månad på mat, ca en tiondel av vår lön.

Under 2:a världskriget frös många av våra frukt- och bärsorter ihjäl, vi hade syderoropeiska sorter som inte tålde de hårda vintrarna. Detta satte igång en utveckling av tåligare sorter på bl.a. Balsgård och Torssunda på Öland. Idag är detta i princip nedlagt.  Amarant (vad sades om amarant?)...
  
Idag bedrivs utveckling av arter anpassade får vårt klimat på söderåsen, genom en ryss från Balsgård och Åke Truedsson, kemiingenjör som på sin fritid forskat fram stor del av de bär som finns i handeln – på sin fritid. Dessutom finns i Åkes växthus 500 tomatsorter. Och vitlök. 
Här tog mitt batteri slut. Någon som tog anteckningar och vill fylla på?

Vad kostar maten?
Idag räknas inte in påverkan på miljö och samhälle. Utarmning av landsbygden. 20% av all energi går till livsmedelsproduktion. Växthusgaser. Förlust av biologisk mångfald. Förgiftade vattendrag. Övergödning ger döda havsbottnar. Utsugning av länder i syd. Dålig näring - dålig hälsa.

I Sverige odlar vi främst till djuren. Vi odlar till sprittillverkning och till socker.

Hur många kan Sverige försörja med mat?
Studenter vid statens lantbruksuniveristet (SLU) gjorde ett experiment där de visade att en vegan behöver ca 800 kvadratmeter mark för sin livsmedlesförsörjning. Utslaget på Sveriges jordbruksmark skulle det innebära att Sverige skulle kunna föda 34 miljoner människor. Lägg till parker, villa- och koloniträdgårdar och vu kunde föda ytterligare 4 miljoner männskor. Dessa "veganer" skulle även kunna äta kött. Om det kommer från naturbete på mark som är svårodlad och t.ex. höns och vilt skulle medelsvensken med gott samvete kunna åta 20 kilo per person och år, ungefär som en kines. Idag äter vi i snitt 80 kilo per person och år.
SLU studenterna räknade även ut att det i snitt skulle krävas 2 timmar arbete om dagen för att för att med handkraft bedriva jordbruk på ca 800 kvadratmeter. En vegetarian behöver 2500 kvm och en genomsnittlig köttätare cirka 6500 kvm.

Sveriges mesta självförsörjare är förmodligen Petter Bergström och hans familj. De delar med sig via tidskriften Åter samt hemsidan alternativ.nu. På SVT1 kan vi följa danske Frank i programmet Hundra procent bonde, måndagar kl 20.30. På danska kan du hitta tidigare avsnitt av samma program där det heter Bonderøven.
/Sara
Observera att texterna i denna blogg bygger på kursdeltagarnas egna anteckningar från föreläsning. Det kan mycket väl smyga in tryckfel och andra missar. Använd gärna kommentarsfältet nedan för att skicka förslag på rättelser, relaterade tips och glada utrop!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar