söndag 28 april 2013

Bok: Urban Farms

Urban Farms
av Sarah C. Righ, foto: Matthew Benson

Boken valde jag för att jag är nyfiken på hur den här boken skulle beskriva skillnaden mellan en urban farm/stadsjordbruk och urban gardening/stadsodling i allmänhet


Jag är även nyfiken på hur olika stadsodlingar fixar finansieringen. Boken trodde jag inte skulle innehålla så mycket matnyttigt då den är lättsamt layoutad med många fina bilder. Men Urban Farms är mättad med fakta, tips och inspiration från sexton olika stadsodlingsprojekt i USA; från skolträdgårdar och odling som del i sociala projekt kopplade till arbetslöshet, hälsa och miljö, till rena kommerciella takodlingar. Boken tar även upp frågeställningar, fördelar och nackdelar jämfört med jordbruk på landsbygden:

- Råttor
- Många människor som granne till odlingen kan både vara ett hot och en möjlighet. Mer lättillgänglig arbetskraft i staden jämfört med landsbygden.
- Regelverk som inte är anpassade för denna typ av livsmedelshantering.
- Möjligheter till korta distributionskedjor och förädling i samma kvarter.
- Förslag till infrastruktur, till exempel storkök och "one-stop-shop", där flera kan gå ihop för att utnyttja resurser.

Skillnaden mellan en urban farmer och en urban gardener är att medan stadsodlaren kanske väljer att ligga hemma på sofflocket när det regnar så måste stadsbonden ge sig ut i alla väder försörjningen bygger på verksamheten.


Mycket inspiration finns på de besökta stadsodlarnas egna hemsidor. Här några exempel: 
Brooklyn Grange Kommerciell takodling
Common Good City Farm riktar sig till låginkomsttagare och skapar en replikerbar modell för matförsörjning i staden
Earthworks Urban Farm gör hälsosam mat lättillgängligt genom sitt samarbete med Capuchin Soup Kitchen
Edible Schoolyard NYC är ett av projekten som har anammat Alice Waters Ätbara skolgårds-koncept.
Farnsworth Andrew Kemp och Kinga Osc-Kemp ser odlingen som del av en revolution i Detroit
Ghost Town Farm drivs av Novella Carpenter, journalisten som började med några hönor...
Greensgrow Farm är hejare på återvinning och trädgården är öppen för besökare som vill finna inspiration för allt från gröna tak och komposttoaletter till att ha grisar och höns i staden.
Milagro Alegro är en stadsodling i Los Angeles med 32 lotter fördelade på 10000 kvadratfot.

För fler boktips, se inlägget Böcker vi läst och rekommenderar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar