måndag 29 april 2013

29 april: Från gräsmatta till bördigt trädgårdsland

Att förvandla en gräsmatta till ett bördigt trädgårdsland
Idag har vi varit på besök på Fontänhuset på Kävlingevägen i Lund. Fontänhusrörelsen är internationell och riktar sig till personer med psykisk ohälsa och verksamheten i Lund erbjuder olika aktiviteter som kan bidra till kreativitet, utveckling och gemenskap. Ett av de aktuella projekten heter Gröna Fingrar och handlar om odling. I samband med detta ska en bit av gräsmattan i Fontänhusets trädgård förvandlas till ett trädgårdsland, vilket vi ska hjälpa till med!

En gräsmatta utgör en bra utgångspunkt om man vill anlägga ett trädgårdsland. Det beror på att gräset dels berikar jorden med mycket näring när man vänder ner det, så pass mycket att man inte behöver gödsla första säsongen. Tack vare sin låga tillväxtpunkt klarar gräs av att klippas om och om igen, till skillnad från de flesta andra växter. Därför är en gräsmattan fattig på andra växtarter, inklusive ogräs, vilket också är en fördel.

Ett smidigt tillvägagångssätt är att mäta upp sitt tilltänkta trädgårdsland och sedan arbeta längs en linje och gräva en fåra i taget.

Börja med att hugga loss grästuvor med hjälp av en spetsig spade. Vänd upp tuvorna längs med fåran, lägg dem med den gröna sidan uppåt så att de syns.

Gräv sedan fåran så att den blir ett spadtag djup. För att det inte ska hamna gräs och jord överallt i en enda röra kan man lägga tuvorna på den ena sidan av fåran och jorden längs den andra.

Ungefär ett spadtag ner i jorden i Lund når man den hårda mineralrika alven. Den är ljusare än det övre mullrika lagret och består mestadel av grus och lera.
 Använd en grep och luckra ner mot alven i fåran. På så vis underlättas kontakt mellan de olika jordlagren.

Sen är det dax att slänga tillbaka grästuvorna i fåran. Den gröna sidan ska vara neråt för att försäkra sig om att de inte gror igen.Hacka sönder tuvorna i mindre delar så att de lättare kan brytas ner. Grästuvor som har mindre volym än en liter kan brytas ner på ett år.
Kratta till sist tillbaka jorden i fåran.

Sen är det bara att fortsätta, och vips har man gjort sig en lucker och fin djupbädd! Den luftiga jorden gör det lättare för grönsakernas rötter att växa sig stora.
Att gräva en djupbädd är ganska arbetssamt, men om den underhålls rätt och inte trampas på så kan den hålla sig i många år framåt. Genom att odla gröngödsling med djupa rötter och tillföra organiskt material hålls jorden lucker.
/Cecilia
foto: Sara

1 kommentar: