fredag 8 november 2013

4H skulle kunna vara "The Fritidsgård"


I stadsodlingskursen ingår att genomföra ett projekt och praktik. Allteftersom vi uppdaterar bloggen med inlägg om dessa kommer du hitta länkar till redovisningar från sidan Vi som går kursen.

Praktik: Odling på 4H-gård i Almvik
av Charlotte G Nycander

Min praktik har bestått av ett odlingsprojekt på en 4H-gård i Almvik i Malmö. Mitt intresse för 4H väcktes då jag läste en rapport som tre studenter på mastersprogrammet LUMES i Lund skrivit om att eventuellt starta upp en 4H-gård i Tranås. Rapporten pekar bl.a. på att 4H har stor potential att vara en plattform i samhället där barn och ungdomar kan lära sig mer om och uppleva hållbarhetstänk (såväl när det gäller miljö och sociala förhållanden som ekonomi), kopplingen djur/natur/människa, ett sunt sätt att leva, gemenskap etc. Rapporten visar dock även på att det finns stora brister inom 4H som organisation när det gäller att profilera sig och organisera sig på ett hållbart sätt, och att detta enligt författarna bör åtgärdas om organisationen ska kunna överleva i en mer hållbarhetsmedveten värld.

Då 4H-gården i Almvik i princip saknar odling skulle min roll som praktikant alltså, som jag såg det, bli att starta en odlingsgrupp som skulle bidra med en pusselbit som saknades i ett kretslopp där djurhållning, odling, beredning av livsmedel odlade på gården samt kompostering kompletterar varandra. Sett ur ett längre perspektiv var min förhoppning att detta skulle främja en diskussion om att närma sig en tydlig hållbarhetsprofil på gården.

Under våren lyckades vi få ihop en liten grupp glada odlare som grävde, sådde, planterade, fikade och fixade. Vi hade roligt men lyckades inte etablera något vidare samarbeta med gården och dess medlemmar.

Vad gäller möjligheten att integrera odlingen med gårdens övriga verksamhet (vilket från min sida var hela poängen med odlingen) blev det allt eftersom tiden gick mer och mer tydligt att min kontaktperson på gården och jag inte hade samma syn på hur detta skulle göras, eller ens varför det var nödvändigt. Efter en ganska inaktiv sommar samt otaliga misslyckade försök att få till ett avslutande möte med utvärdering av odlingens eventuella framtid bestämde jag mig för att knyta ihop säcken och satsa på andra projekt inom urban odling istället.

Min praktik på Almviks 4H-gård blev kanske inte precis som jag hade tänk mig när jag började, men under min tid där lärde jag mig mycket om att jobba i projektform, knöt en massa bra kontakter och hade roligt när jag var där och odlade!
/Charlotte

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar