torsdag 14 november 2013

Bin är livsviktiga

I stadsodlingskursen ingår att genomföra ett projekt och praktik. Allteftersom vi uppdaterar bloggen med inlägg om praktik och projekt kommer du hitta länkar till redovisningar från sidan Vi som går kursen.

Projekt: Granne med sju bikupor
Anat Johansson

Anat berättar om sin praktik hos en granne som har sju bikupor. Bin är livsviktiga för oss människor.

teten nedan kommer att redigeras.

Det var ju en väldigt lång vinter. I maj öppnade de kuporna och se hur de mådde. Kollade att det fans en drottning I varje.

En bisyningsman kom och såg att de var friska.

Skaffa betyder att man tar honungen. Sker här ungefär två tredjedelar av ramen är täckt med honung och ...

I juni åkte vi till Lund och träffade Jan Lundkvist, lärare på Univeristet i Lund. Han har bina som hobby och hjälper många nybörjare i Lund. Helt idéellt.

I östra odarslöv finns … lyxigt ställe med

Efter

De kan inte alltid övervintra av sin egen honung. Ljungodling kan de inte övervindra på för de innhåller ämnen som gör att de måste bajsa. Karin Jansson tillägger att bina inte är gjorda för att överleva vårt klimat. Inte rapshonung heller för den kristallirisas snabbt.

Natural beekeeping spar första vårhonungen och ger som övervintrinshonung.

Ekologisk honung. De brukar flyga ca 1-2 km men kan flyga 6 km. Ekologisk honung handlar mer om vad man ger bina för invintringsmat. Bönder har regler att följa. …

Hoppas Anat vill berätta om skaffning och slungning, sjukdomar och ekonomi.

Hon skulle även vilja bygga top bar hive… och kurskamrater tipsat om entusiasten … … http://cheguebeeapiary.blogspot.se

Verkar inte så svårt. Lugn, jämna rörelser. De gillar inte banan, parfym och starka dofter.

Kommer du skaffa egna? Jag vet inte. Gärna ihop med någon. Vissa moment är lite tunga.

Jordbruksverket skriver om biodling http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/reglerforbiodling.4.1a4c164c11dcdaebe128000140.html

Tips: Kommer det bin och getingar när du äter mat ute på sommaren. Ha en blomspruta med vatten till hands. Spruta på insekten så tror den att det regnar och flyger väg.

Filmtips från Anna: Inte bara honung. Se den, den ökar din medvetenhet!

”Albert Einstein lär ha sagt att om alla bin i världen skulle dö ut, är mänskligheten utplånad inom fyra år. Under de senaste fem åren har miljontals bin dött utan att någon kan förklara orsaken.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar