måndag 26 augusti 2013

26 aug Inför omställningslajv

Här kommer lajvet att utspela sig.
Sambruket finns på riktigt, se sambruket.se.
Idag gick vi igenom lajvet som äger rum i veckan. Det var en intensiv dag och många bollar att hålla i luften.

Vi började med att leka lite lekar som skulle hjälpa oss komma in i lajv-tänket, och gick igenom vad ett lajv innebär. Det är en improviserad teater utan publik och med öppen utgång, där bara bakgrundsscenariot och rollerna är givna. Just detta lajv är förlagt till år 2028, i en skog i centrala Skåne, när ("som vi alla vet") oljan tagit slut och det blivit större kamp om resurserna. En av förutsättningarna i spelet är att världshandeln kraschar 2018, i och med peak oil, och det blir svältvinter samma år. Folk slåss om resterna av ett till stora delar kollapsat samhälle. Skåne som står för en stor del av Sveriges matproduktion utsätts för ransoneringskrav av staten för att förse övriga landet, vilket inte faller i god jord, och så småningom leder till att Skåne annekteras av Danmark, år 2023 om jag fått rätt för mig. Främlingsfientligheten växer med ökad arbetslöshet och ökad ekonomisk osäkerhet. Skåne blir alltmer fascistiskt, och några få personer sitter på större delen av resurserna. Övriga Sverige faller isär i fyra områden som präglas av olika ideologiska strömningar. Danmark har än så länge en bättre situation än Sverige i och med sina oljetillgångar och är liksom Skåne fascistiskt präglat. Man tror på teknik och kontroll av produktionsmedlen.


I kölvattnet av allt detta växer Sambruket fram som en alternativ lösning på krisen. Det kan beskrivas som en revolutionär cell som har det gemensamt att de inte tror på den allmänt rådande ideologin, men i övrigt är ganska mångfacetterad. Man bor tillsammans i skogen och försöker skapa ett hållbart samhälle på lokal nivå, och man håller en låg profil för att inte stöta sig med de som har makten.

Vi på kursen utgör denna sambruksgrupp. Under lajvets gång kommer det ett gäng flyktingar (gymnasieelever) till platsen. De är väntade. En ur sambruket har varit ute och sökt folk till sambruket, som alltså överväger att ta in fler. Sambrukarna måste sedan försöka komma fram till vilka som får stanna kvar och vilka inte.

Sambrukarna består av skilda grupper med sin egen karaktär: "syndikalister", "samlare", "intellektuella", "holister", "hackers" och "radikaler". Varje rollkaraktär passar in i någon av dessa kategorier. Utöver det så fick var och en, genom ett kast med tärningar, två specifika relationer till någon i gruppen (vän, förälskad eller liknande), vilket är tänkt att skapa lite dynamik i spelet, och sin egen historia, som var och en får utforma ganska fritt.

Morgan, som är ansvarig för lajvet, tog även upp vissa typ "interaktionsproblem" som kan dyka upp i och med själva rollspelsutövandet och hur man ska hantera dessa, dels för att det ska bli lite kvalitet på själva rollspelandet, dels för att ingen ska behöva känna sig obekväm i de situationer som kan uppstå. Vi fick tydliga riktlinjer för hur vi ska hantera olika situationer som kan uppstå. Morgan själv har tydligen lajvat i princip hela livet, och kan berätta om den spänning som alltid råder mellan ens verkliga jag och den roll man går in i, och som inte alltid är så lätt att hantera - särskilt när man alternerar så mycket mellan lajv och verklighet som han gjort. Det väcker mycket tankar och jag funderar över hur jag ska tackla min egen roll i detta lajv. Vilken nivå ska man lägga det på? Det känns som att det, i och med att det är första gången för de flesta av oss - och att det kommer ett helt gäng gymnasieelever - nog inte är någon större risk att folk går så in i sin roll att de inte kan skilja på sitt vanliga jag och sitt "lajv-jag". Snarare att det ballar ur i så fall :)

Det ska bli spännande att se hur det går. Jag hoppas nog få någon slags "verklig" känsla för ett sånt här scenario. Det känns som att det kan vara värdefullt. Som sagt, det ska bli spännande att få delta i detta.
/Benjamin

PS. Morgan nämnde även en hemsida som handlade om olika tänkbara framtidsscenarion med tanke på peak oil: http://www.futurescenarios.org/ samt att vi kan förbereda oss genom att se bakgrundfakta från ett tidigare lajv, via http://www.2027.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar