tisdag 27 augusti 2013

Kompostera mera!

Här bygger vi en kompost av modellen Indore.
Se inlägg från 19 augusti.
Att anlägga en kompost kan liknas vid att komponera ett stycke musik eller att laga en delikat måltid! 
Det gäller att ha känsla för proportioner och de rätta ingredienserna när man bygger sin kompost! Det är ju trots allt jordens kvalitet som är helt avgörande för om vi kommer kunna odla näringsrika och goda grödor eller ej. Det ligger nog mycket i biodynamikernas tankar om att det i själva verket inte är växterna vi odlar, utan jorden!

Några saker att tänka på när du komposterar:

Kompostering = tillverkning av humuspartiklar. Humuspartiklar är fantastiska eftersom de binder vatten och näringsämnen i jorden.

Kol-kväve-kvot. En bra kompost behöver ha rätt förhållande mellan kol och kväve. Det är lagom att använda sig av ungefär 1/3 grönt material (som innehåller mycket kväve) och 2/3 brunt material (som har kvar kolstrukturerna).

Komponera rätt. Om en bara slänger allt sitt komposteringsmaterial i en hög utan att fundera närmare på saken blir 100 kg till ca 30 kg kompost. Om en däremot optimerar sin kompost genom att t.ex. ha rätt mängd av olika material och syretillförsel kan 100 kg ge hela 85 kg kompost! 

3 F
  • Förruttnelse: Om en har för mycket kväve, för lite kol och saknar syretillförsel i komposten uppstår sk. anaeroba förhållanden. Under dessa förhållanden skapas bl.a. metan och svavelgas och vi får förruttnelse istället för förmultning. Detta kan en undvika genom att balansera kol/kväve kvoten samt se till att få lufttillförsel i komposten. Lufttillförsen kan en lätt fixa genom att t.ex. ha grövre material som kan skapa luftfickor i komposten. 
  • Fermentation: Om en har begränsad lufttillförsel kan mjölksyrebakterier ta över komposten. Detta gör att komposteringsprocessen avstannar. 
  • Förmultning: När en har 1/3 grönt, 2/3 brunt och bra luftgenomströmning får en det en vill ha; förmultning! När organiskt material förmultnar skapas vår älskade humus! 
Var inte rädd för att använda tidningspapper i komposten! Tungmetaller i trycksvärta är förbjudet i Sverige!

(Nedpräntat från föreläsnignsanteckningar 19 augusti 2013 då vi även byggde en Indore-kompost.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar